بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تنور مالی خواف

تنور وتنور مالی خواف

تنور وتنور مالی خواف

استان خراسان رضوی, خواف

برای ساخت تنور در قدیم از «خاک رس»، «کاه نرم»، «ریشه لوخ» و «موی بز» استفاده می شده است ولی در حال حاضر فقط از خاک رس وکاه استفاده می کنند.