رزرو هتل

تفرجگاه يئددي گوز نقده

تفرجگاه یئددی گوز

تفرجگاه یئددی گوز

استان آذربایجان غربی, نقده

تفرجگاه یئددی گوز ، که با مساعی فرمانداری و شهرداری بازسازی و همه ساله پذیرای جمع کثیری از گردشگران می باشد و دارای شهر بازی و کمپهای اقامتی نیز می باشد ودر ۳ کیلومتری جنوب غربی شهر نقده و در قسمت شرقی سلطان یعقوب واقع است .

جنوب گردی