رزرو هتل ایران بوم گردی

تغییر اقلیم

غارنوردی با کفش پاشنه بلند!

غارنوردی با کفش پاشنه بلند!

از کشف‌اش تصمیم می‌گیرند آن را گردشگری کنند و با انفجاری دهانه آن را وسعت دادند و سکوتش را شکستند و از همان روز به بعد مرگ را بر آن آسان کردند! تغییر اقلیم در نخجیر به خاطر حفر تونل! در سال‌های بعد برای دسترسی گردشگران تصمیم گرفتند دهانه‌ای در انتهای غار ایجاد کنند...

جاباما