بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تعطیلی کرونا

اولین داوطلب تعطیلی کرونا در آخرین حلقه حمایت دولت

اولین داوطلب تعطیلی کرونا در آخرین حلقه حمایت دولت

نائب رئیس دفاتر خدمات مسافرتی استان یزد با تاکید بر این که گردشگری در قالب برگزاری تورها اتفاق نیفتاده است، خطاب به برخی رسانه‌ها و منتقدان گفت: آیا می‌دانید گردشگری اولین صنف داوطلب کشور برای تعطیلی خودجوش در جریان شیوع کرونا بوده و اکنون اولین داوطلب فداکار در آخرین اولویت‌ دولت برای حمایت قرار گرفته […]