بلیط هواپیما

تعریف گردشگری تجاری

مفهوم گردشگری تجاری یا صنعتی

مفهوم گردشگری تجاری یا صنعتی

در این مطلب مفهوم گردشگری تجاری یا صنعتی با توریسم صنعتی یا همان Business Tourism را مورد بررسی قرار می دهیم . در ابتدا سازمان جهانی گردشگری (WTO) تعریفی از گردشگری ارائه می دهد که با تعریف انجمن بین المللی کارشناسان علمی در زمینه گردشگری متفاوت (AIEST) است. در حالی که AIEST گردشگری را به […]