رزرو هتل فضاگشت

تعداد گردشگران

رشد توریسم جهانی سریع‌تراز پیش بینی‌ها
تاریخ خبر: ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ – خبرگزاری میراث فرهنگی ـ بین‌الملل ـ سازمان جهانی گردشگری اعلام کرد تعداد گردشگران و سفرهای بین المللی با 5 درصد رشد در 4 ماه نخست سال ...
تعداد گردشگران آمریکایی در ایران رو به افزایش است
تاریخ خبر : 1392/10/17 - همزمان با ادامه روند مذاکرات و ایجاد نوعی سهولت برای سفر گردشگران آمریکایی درایران،تعداد گردشگران این کشور و کنجکاو به دیدار از ایران نیز رو ...