بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تصویر روشن

انتظار یونسکو از توریسم ایران

انتظار یونسکو از توریسم ایران

ملی و استانی و محلی را داشته باشد. در همین راستا، دفتر یونسکو نیز به‌صورت مستمر و کامل از این فرآیند حمایت کرده است و حمایت خود را ادامه خواهد داد.» گردشگران تصویر روشنی از ایران ندارند او با بیان اینکه اعضای یونسکو بر این باورند که ذی‌نفعان میراث جهانی و گردشگری مسوولیت مشترکی برای حفاظت از میراث فرهنگی...