رزرو هتل فضاگشت

تصاویر راهنمايان گردشگري

گزارش تصویری از گردهمایی راهنمایان گردشگری ایران
تاریخ خبر : 1392/12/2 - هفتمین گرد همایی بزرگ راهنمایان گردشگری ایران به منظور رونق گردشگری با حضور خانم فلیسیتی رئیس فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری دنیا، در کرمان و بم ...