رزرو هتل

تسهیلات دریایی

اتحاد ابوظبی، دبی و عمان برای افزایش سهم خود از گردشگری خلیج فارس

اتحاد ابوظبی، دبی و عمان برای افزایش سهم خود از گردشگری خلیج فارس

درمنطقه ازجمله کشورهای کویت، بحرین، قطر، سعودی ، جده ، ریاض و الخبار را مخاطب قرار داده است. در این میان دبی بیش از همه با توجه به زیرساخت‌ها و خدمات با ثبات و برخورداری از بزرگ‌ترین تسهیلات دریایی در خاورمیانه، به عنوان قطب گردشگری دریایی منطقه خلیج فارس شناخته شده است

جنوب گردی