رزرو هتل

تسهیلات اعطایی

بسته‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران گردشگری

بسته‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران گردشگری

آنچه می‌‌خوانید حاصل گفت‌وگوی اختصاصی «دنیای اقتصاد» است که با شیرکوند درباره شرایط عمومی اقتصاد ایران و چگونگی ایجاد فضای اطمینان‌بخش به سرمایه‌گذاران صورت گرفته است. *** معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی در خصوص تسهیلات اعطایی به سرمایه‌گذاران وعده‌هایی را مطرح کرده است.‌ برنامه عملیاتی شما برای جذب و ساماندهی این تسهیلات برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی چیست؟ گردشگری یکی از بخش‌های...

جنوب گردی