تراش دادن شيشه
بلیط هواپیما تور خارجی

تراش دادن شيشه

شیشه گری

شیشه گری

ساعت در کوره اي با دماي 500 تا 600 درجه سانتي گراد قرار مي دهند . سپس کوره را خاموش کرده و بعد از سرد شدن کامل کوره ، اشياء را از آن خارج مي کنند . تراش دادن شيشه بسياري از فرآورده هاي شيشه اي دست ساخت با نقوشي به صورت تراش به دست خريدار مي رسد . براي تراش...

صفحه 1 از 1