جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تخریب بناهای تاریخی

تیشه مالکان بر ریشه هویت فرهنگی

تیشه مالکان بر ریشه هویت فرهنگی

سامان به شمار می رود؛ اما اتفاقی که در این میان خط بطلانی بر این حقیقت آشکار می زند در همین پایتخت کلان و صنعتی کشورمان چندی است که شتاب سرسام آوری به خود گرفته است. تخریب بناهای تاریخی و شناسنامه های هویتی پایتخت کشور که به عنوان میراث ملی و معنوی در سازمان میراث فرهنگی ثبت شده بودند از آن دست اتفاقاتی است که نمونه...