رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تخریب اموال تاریخی

نگاهی به مجازات تخریب آثار فرهنگی و تاریخی

نگاهی به مجازات تخریب آثار فرهنگی و تاریخی

اسلامی مصوب 1375 با وجود تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بخش‌ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات مصوب 1375 همچنان به قوت خود باقی است و نسخ نشده است. بنابراین فصل نهم این قانون درباره مجازات تخریب اموال تاریخی و فرهنگی همچنان لازم‌الاجرا است. قانون‌گذار با توجه به اهمیت جرائم مربوط به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی، 12 ماده را به آن اختصاص داده است و...