جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تخریب آثار فرهنگی

پدیده وندالیسم در آثار تاریخی

پدیده وندالیسم در آثار تاریخی

تخریب آثار فرهنگی و تاریخی برخوردهایی را در نظر می‌گیرد که ترجمه انگلیسی این فصل به‌صورت فایل پی‌دی‌اف در وبگاه یونسکو قرار گرفته است. بنابراین، انتظار می‌رود باتوجه به وجود چنین راهکار قانونی، عوامل دخیل در تخریب بناهای تاریخی با مجازات سنگینی مواجه شوند. اما تجربه‌هایی که پیشتر گفته شد نشان می‌دهد که درعمل این اتفاق رخ نمی‌دهد.مجازات عاملان تخریب آثار تاریخی در جهان کشور...