جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تخته چادر

وجود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تخته چادر غیر رسمی

وجود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تخته چادر غیر رسمی

رحمانی موحد با اشاره به نحوه احصاء آمار مسافران نوروزی و تلاش برای ارائه آمارهای امسال با معیار نفر-شب افزود: آمارهای ارایه شده از مراکز اقامتی معتبر گرفته می شود. اما درعین حال دو میلیون و 800 هزار تخته چادر غیر رسمی در مراکزی غیر از کمپ های شهرداری، در جریان آماربرداری ها شناسایی شده است. رییس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر از ثبت 50...