جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تحولات دیجیتالی

سه نیاز دیجیتالی توریسم ایران

سه نیاز دیجیتالی توریسم ایران

مغفول مانده است.با این وجود کارشناسان بر این باور هستند که در مقطع کنونی و با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور که صنعت گردشگری می‌تواند در آن نقش یک ناجی را ایفا کند، فرصت‌هایی برای ایجاد این تحولات دیجیتالی فراهم است که بهره‌گیری از آنها برای ثمربخش کردن فعالیت‌های موجود در صنعت گردشگری به‌عنوان ناجی اقتصاد کشور ضرورت دارد: از «دیجیتال‌سازی سازوکارهای بازاریابی و تبلیغات» و «حمایت...