جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تحقق حمایت

تحقق حمایت از بخش خصوصی در گردشگری

تحقق حمایت از بخش خصوصی در گردشگری

تاریخ خبر: ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ – گروه گردشگری، فاطمه باباخانی: همان‌گونه که ظهور دولت مهرورز چرخشی اساسی در سیاست‌های پیشین که عموما مبتنی بر اصلاح‌طلبی و توسعه سیاسی و اقتصادی بود، ایجاد کرد؛ دولت تدبیر…