جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تحریم ایران

زدودن ترس تحریم از چهره توریسم

زدودن ترس تحریم از چهره توریسم

ابزار برای بازگشت ایران به آغوش جامعه جهانی را بهره‏گیری از گردشگری عنوان کرد و گفت که از این طریق ایران می‏تواند دوباره خودش را به دنیا معرفی کند. تجربه آکور از تحریم ایران در ادامه این پنل، اولیور گرانت، مدیر اجرایی آفریقا و خاورمیانه هتل‏های آکور، به تشریح تجربه شرکت خود در ورود به بازار ایران پرداخت و...