جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تحریفات تاریخ

امپراطور هخامنشی وصیت نامه نداشت

امپراطور هخامنشی وصیت نامه نداشت

در کتابهایی که انتشار آنها بدون نظارت مناسب در بازارهای ایران رواج پیدا کرده، حقیقت ندارد بلکه در بسیاری از اماکن تاریخی و گردشگری نیز مشاهده شده که در کنار فروش صنایع دستی و اقلام تبلیغاتی، پوسترهایی از این دست تحریفات تاریخ نیز کم نیستند. با این حال انتشار این مطالب به حدی برای مردم عامه باور پذیر شده که حتی آنها را در قالب بروشور نیز در برخی از...