رزرو هتل فضاگشت

تحت حمایت

باغ سیب کرج تحت حمایت میراث فرهنگی است
مدیرکل اداره میراث فرهنگی استان البرز از ارائه سند ثبت ملی باغ سیب کرج به بنیاد مستضعفان خبر داد و گفت: «هرگونه اقدام عمرانی در این باغ منوط به اجازه ...