جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تحت تملک

ورود «مجلس» به دعوای مالکیت «نیاوران» و «سعدآباد»

ورود «مجلس» به دعوای مالکیت «نیاوران» و «سعدآباد»

سازمان میراث فرهنگی تاکید کرده‌اند. پیش از این نیز مسوولان سازمان میراث فرهنگی با استناد به مواد قانونی مربوط به اموالی که می‌تواند تحت مصادره بنیاد مستضعفان باشد، تاکید کرده بودند که طبق فرمان امام، بنیاد نمی‌تواند کاخ‌های مذکور را تحت تملک خود درآورد. براین اساس از آنجا که کاخ‌موزه‌های سعدآباد و نیاوران تحت تملک بنیاد پهلوی بوده‌اند و جزو اموال عمومی و دارایی‌های مردمی محسوب می‌شدند، نمی‌توانند به مالکیت...

۷ نقطه قوت برنامه‌ششم در گردشگری

۷ نقطه قوت برنامه‌ششم در گردشگری

اسلامی، تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قبال سه حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی مشخص شد؛ به اعتقاد کارشناسان، توجه بیش از پیش به گردشگری و میراث فرهنگی از نکات ویژه این برنامه است. به باور آنها حل مناقشه بناهای تاریخی تحت تملک دستگاه‌ها، تعیین تکلیف کسب‌وکارهای گردشگری، توسعه روستاهای توریستی، تبیین رابطه دستگاه‌ها با گردشگری، الزام برای به‌روزرسانی قوانین، تعیین تکلیف درآمد موزه‌ها و آثار تاریخی و واگذاری بخشی از...