جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تجهیزات گردشگری

مصر برای جذب گردشگران اروپایی محیط زیست خود را بهبود می‌دهد

مصر برای جذب گردشگران اروپایی محیط زیست خود را بهبود می‌دهد

تاریخ خبر :1392/11/21-دربحران گردشگری ناشی از بهارعربی وتلاش برای احیای توریسم درهم شکسته مصربرای جذب گردشگران اروپایی با کیفیت و معیارهای بالای فرهنگی ، تجهیزات گردشگری خود را سبز و پاک می‌کند. مقامات مصر برای جذب گردشگران خارجی و بهبود صنعت بحران زده توریسم قصد دارند برخی تسهیلات و تجهیزات گردشگری خود را با معیارهای دوستدار محیط زیست ارائه دهندتازاین رهگذر گردشگران فرهنگی اروپایی را به کشور...