رزرو هتل فضاگشت

تجهیزات کویر نوردی

تجهیزات کویر
در فعالیت های کویرنوردی و بیابان گردی لازم است برخی وسایل همواره همراه فرد باشد. این وسایل می توانند در مواقع اضطراری کارساز باشند. مناطق کویری و بیابانی به علت ...