جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تجهیزات دره نوردی

دره نوردی چیست ؟

دره نوردی چیست ؟

شود و یا به صورت طبیعی و با اصتفاده از عوارض طبیعی بر پا می شوند و یا اصلا نیاز به نصب کارگاه نمی باشد و با شیرجه و پرش از آبشارها می شود از مسیر عبور کرد . تجهیزات دره نوردی شامل وسایل صعود و فرود ، طناب نیمه استاتیک ، کلاه ایمنی و کفش های طراحی شده برای این رشته می باشد . دره نوردان در گذشته...