جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تجمع زرتشتیان

جشن سده کهن آئینی شاد در دیار کریمان

جشن سده کهن آئینی شاد در دیار کریمان

و سرودخوانی و پایکوبی می‌پردازند. ایرانیان باستان اعتقاد داشتند با برپایی این آتش بزرگ قلب زمین گرم می شود و زمستان رخت می بندند و زندگی بار دیگر به زمین روی می نماید. کرمان یکی از بزرگترین مراکز تجمع زرتشتیان در جهان محسوب می شود و از این رو آئین ها و سنت های کهن ایران زمین توسط زرتشتیان کرمان هر ساله برگزار می شود. آیین سده...