جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تجربیات گردشگری

تهیه سند همکاری گردشگری ایران و ایتالیا

تهیه سند همکاری گردشگری ایران و ایتالیا

این مقام ایتالیایی قرار گرفت. در این دیدار مسعود سلطانی‌فر خواستار آن شد که با توجه به همکاری‌هایی که در گذشته بین دو کشور وجود داشته و زمینه‌های همکاری که در آینده وجود دارد از جمله در حوزه پژوهش، انتقال تجربیات گردشگری و سرمایه‌گذاری، در قالب یک سند همکاری مشترک گنجانده شود و از این طریق تعاملی دو سویه در این خصوص شکل گیرد. معاون رئیس‌جمهور همچنین...