جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تجربیات سفر

سفرنامه‌های نوروزی

سفرنامه‌های نوروزی

مورد داوری قرار گیرد. متن فراخوان بخش نوروزی جشنواره به شرح زیر است: سومین جشنواره سفرنگاری ناصرخسرو با هدف ترویج فرهنگ وآداب سفر، ایجاد بستری برای تعامل و انتقال تجربیات سفر، معرفی مقاصد سفر به گردشگران احیای سنت سفرنگاری، تشویق به مستندسازی وقایع واتفاقات سفر، آشنایی با اماکن تاریخی و محیط‌های طبیعی، سبک زندگی، روحیات، اعتقادات و سنن اقوام...