رزرو هتل فضاگشت

تجارت گل محمدی

گل محمدی
دشت بزرگ کاشان، یکی از مناطقی است که از آغار دهه چهل، چراغ قرمز کمبود آب در آنجا روشن شد و کاهش بارندگی‌های سالانه و ادامه خشکسالی‌ها موجب شد که ...