رزرو هتل فضاگشت

تجارت صنایع دستی

5 چالش تجارت صنایع‌دستی در ایران
گروه گردشگری دنیای اقتصاد، شیما رئیسی: عضو هیات‌رئیسه انجمن صادرکنندگان صنایع دستی ایران، تغییر تفکر حاکم بر راس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به مقوله صنایع دستی ...