جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تجارت جهانی

سناریوی چندعاملی اقتصاد برای گردشگری ۲۰۱۷

سناریوی چندعاملی اقتصاد برای گردشگری ۲۰۱۷

برسد، اما افزایش چشمگیری در تورم انتظار می‌رود و برآورد می‌شود تورم در سال 2017 نسبت به سال 2016 از 8/ 2 درصد به 3/ 3 درصد برسد که تا حدودی نتیجه قیمت‌های بالاتر نفت است. در همین حال، تجارت جهانی از رشد اقتصادی قدرتمند ایالات متحده متاثر و از سوی دیگر اثرات مورد انتظار ناشی از سیاست‌های انبساط مالی دونالد ترامپ تقویت می‌شود. با این حال نااطمینانی‌ها پیرامون...