بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تجارت جهانی

سناریوی چندعاملی اقتصاد برای گردشگری ۲۰۱۷

سناریوی چندعاملی اقتصاد برای گردشگری ۲۰۱۷

برسد، اما افزایش چشمگیری در تورم انتظار می‌رود و برآورد می‌شود تورم در سال 2017 نسبت به سال 2016 از 8/ 2 درصد به 3/ 3 درصد برسد که تا حدودی نتیجه قیمت‌های بالاتر نفت است. در همین حال، تجارت جهانی از رشد اقتصادی قدرتمند ایالات متحده متاثر و از سوی دیگر اثرات مورد انتظار ناشی از سیاست‌های انبساط مالی دونالد ترامپ تقویت می‌شود. با این حال نااطمینانی‌ها پیرامون...