جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تبلیغ منفی علیه ایران

سبب‌شناسی سهم کوچک گردشگری در اقتصاد ایران

سبب‌شناسی سهم کوچک گردشگری در اقتصاد ایران

خاطرنشان کرد: «یکی دیگر از علل ضعف فعلی کشور در توسعه صنعت گردشگری در کوتاه‌مدت، خودتحریمی‌های سال‌های گذشته است؛ ضمن اینکه در چند سال اخیر نیز تحریم‌های بین‌المللی در تضعیف این صنعت موثر بوده است. به‌گونه‌ای که تحریم‌ها سبب رواج تبلیغ منفی علیه ایران شده بود و گردشگران خارجی فکر می‌کردند ایران ناامن است.» عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: «به طور متوسط 6/ 10 درصد از تولید ناخالص...