رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تبلیغات گردشگری آذربایجان

تبلیغات گسترده رسانه‎های ژاپن برای آذربایجان

تبلیغات گسترده رسانه‎های ژاپن برای آذربایجان

آذربایجان برای جذب گرذشگران انبوه از ژاپن، تبلیغات گسترده‎ای را دررسانه‎های ژاپنی آغاز کرده است. همزمان با تمرکز مقامات دولت آذربایجان برای جذب بیشترین تعداد گردشگر از کشورهای اروپایی و نیز آغاز همکاری…