رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تبلیغات کلامی

گردشگری چگونه از تبلیغات کلامی دیجیتال نفع می‌برد؟

گردشگری چگونه از تبلیغات کلامی دیجیتال نفع می‌برد؟

از تکنولوژی‌های رسانه‌ای برای هویت‌بخشی فردی که از نتایج جهانی‌سازی است، افراد جامعه را از منابع سنتی، رسمی و همگانی تا حدود زیادی جدا کرده است. یکی از تاثیرات بسیار عمیق این رسانه‌ها در زمینه رفتارهای پس از خرید و تبلیغات کلامی خود را نشان می‌دهد. تبلیغات کلامی ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد؛ از جمله اینکه این تبلیغات روی رفتار متقاضی سرویس تاثیر جدی می‌گذارد. غالب مردم در زمینه...