رزرو هتل فضاگشت

تبلیغات کذب

انتقاد از تبلیغات کذب گردشگری در روزنامه ها
تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ – مدیر کل نظارت و ارزیابی تورهای گردشگری گفت: روزنامه کثیرالانتشار تنها برای سوداندوزی خود تبلیغاتی را در صفحات آگهی خود منتشر می کنند که مغایر ...