جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تبلیغات مثبت

آینده گردشگری ایران در سه پرده

آینده گردشگری ایران در سه پرده

به ایران را دارند احساس امنیت نکنند. به همین دلیل چه در زمان ثبات اقتصادی و چه در شرایط حال حاضر چنین تبلیغاتی نمی‌گذارد تا با ورود گردشگر به‌طور متناوب مواجه باشیم.» او تنها راه امیدواری در این زمینه را تبلیغات مثبت ایران و مقابله با تبلیغات منفی برای جذب گردشگر خارجی می‌داند که می‌تواند به این بخش گردشگری در کنار ارزان بودن در کشور رونق ببخشد؛ راهی که البته...