رزرو هتل فضاگشت

تبلیغات جهانی سینما

جای خالی گردشگری ایران در تبلیغات جهانی سینما
تاریخ خبر : 1393/3/31 - خبرگزاری میراث فرهنگی ـ بین‌الملل ـ سینما موتورمحرک گردشگری جهانی است،اما باوجود رشد سفر گردشگران خارجی و ضرورت بازاریابی دراین زمینه، این صنعت در عرصه ...