جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تبلیغاتی

معاون سابق میراث فرهنگی: گردشگری، وزارتخانه شود

معاون سابق میراث فرهنگی: گردشگری، وزارتخانه شود

و کوچک خود به فعالیت‌های پژوهشی و علمی خود ادامه دهد؛ زیرا دو حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با هم سنخیت ندارند. میراث فرهنگی نهادی کاملا علمی و پژوهشی است و ماهیت آن با نهاد گردشگری که فعالیت اجرایی و تبلیغاتی دارد، متفاوت است.» معــاون حفظ و احیای سازمان میراث‌فرهنگی سابق کشور همچنین خواستار دور ماندن میراث‌فرهنگی از بحث‌های سیاسی شد. این پیشکسوت عرصه مرمت و معماری البته، نیروی کارشناسی...