رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تبدیل موازنه

بررسی تراز گردشگری ایران و عراق

بررسی تراز گردشگری ایران و عراق

همین حال، قریب به 2 میلیون عراقی نیز ایران را به عنوان مقصد سفر خود برگزیده‌اند و این در حالی است که عراق، در صدر کشورهای گردشگرفرست به ایران قرار گرفته است. تبدیل موازنه مثبت به موازنه منفی بنا بر آمار موجود، با وجود اینکه موازنه تبادل گردشگر تا سال 2013 با ورود یک میلیون و 603 هزار و...