رزرو هتل فضاگشت

تبدیل موازنه

بررسی تراز گردشگری ایران و عراق
همزمان با اربعین حسینی، 2 میلیون و ۱۰۰ هزار زائر ایرانی وارد عراق شدند؛ کشوری که تا پیش از این نیز در ردیف دوم مقصد گردشگران خروجی ایران قرار داشت ...