بلیط هواپیما

تبت یونسکو

«محور ساسانی فیروزآباد» جهانی شد

«محور ساسانی فیروزآباد» جهانی شد

منظر باستانی ساسانیان (محور ساسانی) در منطقه فیروزآباد استان فارس به عنوان بیست و سومین اثر تاریخی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو و چهارمین اثر جهانی شده استان فارس به ثبت رسید. به گزارش ایسنا، پرونده منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس که با همکاری باستان‌شناسان، فیلمبرداران، مستندسازان و محققان ۳ سال کار پژوهش و مطالعه […]