جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تبادل فرهنگ ها

بوم گردی، محرّک موتور صنعت گردشگری

بوم گردی، محرّک موتور صنعت گردشگری

و دیوارهای کاهگلی خوشایندترین عطر جهان را ساخته باشد. بر همین اساس، ایران هم با تمرکز و اختصاص بودجه مناسب به مقوله بوم گردی می تواند جهش بلندی در صنعت گردشگری و در نتیجه معرفی فرهنگ اصیل ایرانی و تبادل فرهنگ ها داشته باشد. یکی از ملزومات بوم گردی اقامتگاه است که در کنار چادر و کمپینگ، احداث اقامتگاه های بوم گردی با همان سبک و صیاق منطقه...