بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تایم شیرینگ

مالکیت‌زمانی پیش‌خرید گردشگری

مالکیت‌زمانی پیش‌خرید گردشگری

که مالکیت زمانی را در کشورهای اروپایی وعده داد و در نهایت پول حاصل شده به جای اقامتگاه‌هایی اروپایی از ناکجا آباد سردرآورد و مشتریان در راهروهای دادگستری سرگردان شدند. فقدان مقررات مشخص و تبلیغات اندک شرکت‌ها و آژانس‌ها روی تایم شیرینگ یا مالکیت زمانی موجب شد این مقوله با وجود بیش از یک دهه سابقه در ادبیات گردشگری ایران مغفول باقی بماند؛ درحالی‌که هتلداران از درصد اشغال پایین هتل‌ها...