بلیط هواپیما

تاکی واکی برای طبیعت گردی

بهترین بیسیم های رادیویی مناسب طبیعت گردی

بهترین بیسیم های رادیویی مناسب طبیعت گردی

کسانی که به صورت گروهی طبیعت گردی می کنند احتیاج به داشتن بی سیم را بیشتر احساس می کنند . خیلی از نقاط به خصوص کویرها و دشت های وسیع یا جنگلهایی با درختان زیاد آنتن دهی موبایل ندارند و بدلیل عدم دسترسی مداوم تلفن همراه در طبیعت، تلفن گزینه مناسبی برای برقراری ارتباط نیست. […]