رزرو هتل فضاگشت

تامین منابع

صندوق توسعه ملی از استانداردسازی هتل‌ها حمایت می‌کند
تاریخ خبر: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ – درحالی که بیش از ۴ سال از وعده استانداردسازی مراکز اقامتی توسط «سمگا» می‌گذرد، مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری از اتمام استانداردسازی یک سوم واحدهای اقامتی ...