جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تامین منابع

صندوق توسعه ملی از استانداردسازی هتل‌ها حمایت می‌کند

صندوق توسعه ملی از استانداردسازی هتل‌ها حمایت می‌کند

به کندی پیش می‌رود. چنان‌که رئیس جامعه هتلداران ایران معتقد است: استانداردسازی هتل‌ها با روند فعلی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید چراکه روش اجرایی مشکل دارد. به گفته حمزه‌زاده، استانداردسازی نیازمند تامین منابع برای هزینه است چراکه بسیاری از هتل‌داران قادر نیستند چنین هزینه‌هایی را فراهم کنند و با اعمال زور و اجبار نیز نمی‌توان کار را پیش برد. در چنین...