بلیط هواپیما

تامین رفاه

روستای چهارهزار ساله کندوان خالی از سکنه می شود

روستای چهارهزار ساله کندوان خالی از سکنه می شود

نیز به آموزش و پروش و سیستم جمعیتی آنها مربوط است و در این زمینه کاری از دست ما برنمی آید. مدیر پایگاه پژوهشی کندوان یادآور می شود: با وجود این، اقدامات خوبی در کندوان در جهت تامین رفاه ساکنان و جذب گردشگران انجام شده، به طوری که گردشگر ورودی به این روستا که در تعطیلات نوروز سال 89، 12هزار و 500 نفر بوده، امسال به 350...