رزرو هتل فضاگشت

تالار

نمایش «فرهنگ کهن بین آب و بیابان» ایران در آلمان
نمایشگاه «ایران؛ فرهنگ کهن بین آب و بیابان» در موزه و تالار هنر و نمایش آلمان افتتاح شد. معاون وزیر فرهنگ و رسانه جمهوری فدرال آلمان در مراسم افتتاح این ...