بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تالار چوبی

حیات رنگ در «چادرشب»های شمالی

حیات رنگ در «چادرشب»های شمالی

خانه را فراهم می‌کرده‌ است. امروزه هم چادرشب‌های ابریشمی قدیمی از ارزش خوبی برخوردار هستند و به عنوان گنجینه‌ای گرانبها در صندوقچه‌ها نگهداری شده و تنها سالی یک بار هنگام عید برای هوادهی و جلوگیری از بیدزدگی بیرون آورده می‌شوند. تالار چوبی خانه‌های قاسم‌آباد وقتی با این چادرشب‌های رنگارنگ تزیین می‌شود، دیدنی‌تر از همیشه است. این هنر- صنعت همواره به صورت ذهنی بافته می‌شده و این روند هنوز هم ادامه...