بلیط هواپیما

تالاب گروس ئقده

تالاب گروس

تالاب گروس

استان آذربایجان غربی, نقده

تالاب گروس در جنوب شرقی پارک ملی دریاچه ارومیه و دردهانه رودخانه های سیمینه رود و مهاباد چای در استان آذربایجان غربی در موقعیت جغرافیایی ۳۷درجه و ۱دقیقه و ۴۸ثانیه عرض شمالی و ۴۵درجه و ۴۴دقیقه و ۳۶ثانیه طول شرقی قرار دارد. شمال و شمال غرب آن به اراضی باتلاقی و طغیانی دریاچه ارومیه محدود […]