رزرو هتل فضاگشت

تالاب گاوخونی کجاست

تالاب گاوخونی
تالاب گاوخونی در استان اصفهان و بخشی در یزد در زمان های نه چندان دور زیستگاه زمستانه گذارنی پرندگانی همچون باکلان، حواصیل سفید، چوب پا، آب چلیک و کشیم بود ...