بلیط هواپیما

تالاب گاوخونی کجاست

سه گانه تالاب گاوخونی ، آب و کشاورزی

سه گانه تالاب گاوخونی ، آب و کشاورزی

تالاب گاوخونی در استان اصفهان و بخشی در یزد در زمان های نه چندان دور زیستگاه زمستانه گذارنی پرندگانی همچون باکلان، حواصیل سفید، چوب پا، آب چلیک و کشیم بود که تمام اینها در حفظ بوم ساختار و محیط زیست آن منطقه نقش بسیار ارزنده ای داشتند که در کنار گیاهانی مانند نی، لوئی، مرغ، […]