بلیط هواپیما

تالاب پیر احمد کندی

تالاب پیر احمد کندی

تالاب پیر احمد کندی

استان آذربایجان غربی, ماکو

ترکیه درون یک فرورفتگی مابین ارتفاعات شمال پیر احمد کندی و ارتفاعات جنوبی قیاق کندی در استان آذربایجان غربی در مختصات 39درجه و 18دقیقه و 50ثانیه عرض شمالی و 44درجه و 15دقیقه و 3ثانیه طول شرقی قرار گرفته است . تالاب پیر احمد کندی از شرق به روستای پیر احمد کندی از جنوب به اراضی روستای قیان کندی و از غرب به روستای جمال کندی محدود است . ...