رزرو هتل تفریحات کیش

تالاب ماهی آباد

تالاب ماهی آباد

تالاب ماهی آباد

استان آذربایجان شرقی, میانه

زمان است و جزء شهرهای پر رفت آمدی برای سران حکومت و قبایل دوره مادها بشمار می آمده. این افراد جهت استراحت و خوش گذرانی به مکان خوش آب و هوای نیاز داشتند که یکی از اماکن تفریحی آن روزها تالاب ماهی آباد بود کم کم روستایی ا را جهت استراحت بنا نهادند و خود به خود " مئی هاوا " نام گرفت. هم به معنی محل استراحت و...